'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
Menu
Recent Post

El divendres 19 de gener, els alumnes de 4t van anar al SIAJ a escoltar la xerrada “Després de l’ESO… què?”, en la que explicaven els diferents camins a seguir després de l’ESO.
Hem pensat que seria útil compartir aquesta informació pels qui es trobin més perduts.
També volem recordar que les preinscripcions del proper curs 2018-2019 començaran d’aquí poc: PREINSCRIPCIÓ· BATXILLERAT
Són estudis més teòrics que no et formen en una professió concreta, sinó que et preparen per accedir a estudis superiors (tant cicles formatius de grau superior com estudis universitaris)

Hi ha tres modalitats, i dins de cada una hi ha diversos itineraris, tot i que no és necessari seguir un itinerari concret. A més a més, cada centre ofereix unes matèries específiques:


Si tens intenció d’estudiar Batxillerat a l’Alt Penedès, t’adjuntem el full de tria de matèries del centre. El batxillerat artístic a Vilafranca només s’imparteix a l’institut Milà i Fontanals.
(insertar)


·CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM):

Són estudis més pràctics i específics d’una professió concreta. Un cop finalitzats els estudis pots obtenir el títol de tècnic o tècnica i accedir a un cicle formatiu de grau superior (mitjançant el qual també pots accedir a la universitat).

Podem dividir els tipus de graus mitjans en: d’arts plàstiques i disseny, els de formació professional i els relacionats amb l’esport.

Per accedir a aquests estudis s’ha de complir alguna de les següents condicions:
 • Haver superat l’ESO.
 • En cas de no tenir el graduat d’ESO, superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova.
 • Fer un curs pont

Les assignatures del curs Pont:Hi ha diversos  tipus de cicles, classificats en famílies professionals:


FAMÍLIES
CICLES FORMATIUS
Activitats físiques i esportives
-Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
-Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural, perfil professional d’explotació d’estacions d’esquí.
Administració i gestió
- Gestió administrativa
- Gestió administrativa, perfil professional d’ambit jurídic.
- Gestió administrativa, perfil professional d’ambit sanitari.
Agrària
- Aprofitament i conservació del medi natural
- Jardineria i floristeria
- Producció agroecològica
- Producció agroecològica
- Producció agroecològica, perfil professional de producció agrícola ecològica
- Producció agropecuària
- Producció agropecuària, perfil professional de producció agrícola
- Producció agropecuària, perfil professional de producció ramadera
Arts Gràfiques
-Impressió gràfica
-Impressió gràfica, perfil professional en "converting"
-Postimpressió i acabats gràfics
-Preimpressió digital
Comerç i màrqueting
-Activitats comercials
-Activitats comercials, perfil professional logística
-Activitats comercials, perfil professional productes frescos
-Activitats comercials, perfil professional de moda
Edificació i obra civil
-Construcció
-Obres d'interior, decoració i rehabilitació
Electricitat i electrònica
- Instal·lacions de telecomunicacions
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Energia i aigua
-Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua
Fabricació i mecànica
- Mecanització
- Mecanització, perfil professional de manteniment i reparació en rellotgeria
- Soldadura i caldereria
Fusta, moble i suro
-Fusteria i moble
-Instal·lació i moblament
Hoteleria i turisme
- Cuina i gastronomia
- Serveis de restauració
Imatge i so
-Laboratori d'imatge
-Vídeo, discjòquei i so
Imatge personal
- Estètica i bellesa
- Perruqueria i cosmètica capil·lar
Indústries alimentàries
-Elaboració de productes alimentaris
-Forneria, pastisseria i confiteria
-Olis d'oliva i vins
Indústries extractives
- Excavacions i sondatges
- Excavacions i sondatges, perfil professional d'operacions de maquinària de construcció
Informàtica i comunicació
-Sistemes microinformàtics i xarxes
Instal·lació i manteniment
- Instal·lacions de producció de calor
- Instal·lacions frigorífiques i de climatització
- Manteniment electromecànic
- Manteniment electromecànic, perfil professional de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris
Maritimopesquera
-Cultius aqüícoles
-Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions
-Navegació i pesca de litoral
-Operacions subaquàtiques i hiperbàriques
Química
- Operacions de laboratori
- Planta química
- Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics
Sanitat
-Cures auxiliars d'infermeria
-Emergències sanitàries
-Farmàcia i parafarmàcia
Serveis socioculturals i a la comunitat
- Atenció a persones en situació de dependència
Tèxtil, confecció i pell
-Confecció i moda
-Confecció i moda, perfil professional en innovació i producció de la moda
-Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
-Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil professional de gèneres de punt
Transport i manteniment de vehicles
- Carrosseria
- Conducció de vehicles de transport per carretera
- Electromecànica de maquinària
- Electromecànica de vehicles automòbils
- Electromecànica de vehicles automòbils, perfil professional d'avions de motor amb pistó
- Electromecànica de vehicles automòbils, perfil professional d'electromecànica de vehicles industrials
- Manteniment de material rodant ferroviari

(En color rosa i taronja estan els cicles que s’imparteixen en l’institut alt Penedès)
Si vols saber-ne més:


·CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS):

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté el títol de tècnic o tècnica superior, que permet accedir a un treball de tècnic o tècnica superior, cursar un altre CFGS, o accedir a qualsevol estudi universitari.

Per accedir a aquests estudis, s’ha de complir amb alguna d’aquestes condicions:
 • Haver superat el batxillerat o equivalent.
 • En cas de no tenir el batxillerat, superar una prova d’accés i tenir 19 anys o complir-los el mateix any en què es realitza la prova.
 • En cas de tenir el títol de tècnic o tècnica, tenir 18 anys i:
 • Superar una prova d’accés
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior
 • Accedir directament als CFGS, sempre que hi hagi places disponibles després de que hi hagin accedit els alumnes que han superat el batxillerat, un curs pont o una prova d’accés.
Hi ha diversos tipus de cicles, agrupats en famílies professionals:
Opcions de Curs pont mitjançant les quals s’hi pot accedir:
Famílies professionals
Cicles formatius de grau superior
CT
HS
AR
EE
Activitats físiques i esportives
- Animació d’activitats físiques i esportives
X
X

X
Administració i gestió
- Administració i finances
- Administració i finances, perfil professional gestor d'assegurances
- Assistència a la direcció

X


Agrària
- Gestió forestal i del medi natural
- Gestió i organització d'empreses agropecuàries
- Paisatgisme i medi rural
- Ramaderia i assistència en salut animal
XArts gràfiques
-Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
-Disseny i gestió de la producció gràfica
X

X


Comerç i màrqueting
- Comerç internacional
- Gestió de vendes i espais comercials
- Màrqueting i publicitat
- Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic
- Transports i logística

X


Edificació i obra civil
- Organització i control d'obres de construcció
- Projectes d'edificació
- Projectes d'edificació, perfil professional en rehabilitació i restauració
- Projectes d'obra civil
- Projectes d'obra civil, perfil professional d'ús d'aplicacions SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica)
- Projectes d'obra civil, perfil professional de sobrestant
XElectricitat i electrònica
- Automatització i robòtica industrial
- Electromedicina clínica
- Manteniment electrònic
- Sistemes de telecomunicació i informàtics
- Sistemes electrotècnics i automatitzats
- Sistemes electrotècnics i automatitzats, perfil professional d'instal·lacions elèctriques i comunicacions del vaixell
XEnergia i aigua
- Eficiència energètica i energia solar tèrmica
- Energies renovables
XFabricació mecànica
-Construccions metàl·liques
-Disseny en fabricació mecànica
-Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers
-Programació de la producció en fabricació mecànica
-Òptica d'ullera
XFusta, moble i suro
-Disseny i moblament
-Disseny i moblament, perfil professional de construccions efímeres i decorats
X

X

Hoteleria i turisme
- Agències de viatges i gestió d'esdeveniments
- Direcció de cuina
- Direcció de serveis de restauració
- Gestió d'allotjaments turístics
- Guia, informació i assistències turístiques
- Guia, informació i assistències turístiques, perfil professional d'animació turística
X
X


Imatge i so
- Animació en 3D, jocs i entorns interactius
- Animació en 3D, jocs i entorns interactius, perfil professional en mons virtuals, realitat augmentada i "gamificació"
- Il·luminació, captació i tractament de la imatge
- Producció d'audiovisuals i espectacles
- Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
- So per audiovisuals i espectacles
X
X

Opcions de Curs pont mitjançant les quals s’hi pot accedir:
Famílies professionals
Cicles formatius de grau superior
CT
HS
AR
EE
Activitats físiques i esportives
- Animació d’activitats físiques i esportives
X
X

X
Administració i gestió
- Administració i finances
- Administració i finances, perfil professional gestor d'assegurances
- Assistència a la direcció

X


Agrària
- Gestió forestal i del medi natural
- Gestió i organització d'empreses agropecuàries
- Paisatgisme i medi rural
- Ramaderia i assistència en salut animal
XArts gràfiques
-Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
-Disseny i gestió de la producció gràfica
X

X


Comerç i màrqueting
- Comerç internacional
- Gestió de vendes i espais comercials
- Màrqueting i publicitat
- Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic
- Transports i logística

X


Edificació i obra civil
- Organització i control d'obres de construcció
- Projectes d'edificació
- Projectes d'edificació, perfil professional en rehabilitació i restauració
- Projectes d'obra civil
- Projectes d'obra civil, perfil professional d'ús d'aplicacions SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica)
- Projectes d'obra civil, perfil professional de sobrestant
XElectricitat i electrònica
- Automatització i robòtica industrial
- Electromedicina clínica
- Manteniment electrònic
- Sistemes de telecomunicació i informàtics
- Sistemes electrotècnics i automatitzats
- Sistemes electrotècnics i automatitzats, perfil professional d'instal·lacions elèctriques i comunicacions del vaixell
XEnergia i aigua
- Eficiència energètica i energia solar tèrmica
- Energies renovables
XFabricació mecànica
-Construccions metàl·liques
-Disseny en fabricació mecànica
-Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers
-Programació de la producció en fabricació mecànica
-Òptica d'ullera
XFusta, moble i suro
-Disseny i moblament
-Disseny i moblament, perfil professional de construccions efímeres i decorats
X

X

Hoteleria i turisme
- Agències de viatges i gestió d'esdeveniments
- Direcció de cuina
- Direcció de serveis de restauració
- Gestió d'allotjaments turístics
- Guia, informació i assistències turístiques
- Guia, informació i assistències turístiques, perfil professional d'animació turística
X
X


Imatge i so
- Animació en 3D, jocs i entorns interactius
- Animació en 3D, jocs i entorns interactius, perfil professional en mons virtuals, realitat augmentada i "gamificació"
- Il·luminació, captació i tractament de la imatge
- Producció d'audiovisuals i espectacles
- Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
- So per audiovisuals i espectacles
X
X


Imatge personal
- Assessoria d'imatge personal i corporativa
- Caracterització i maquillatge professional
- Estètica integral i benestar
- Estilisme i direcció de perruqueria
X
X


Indústries alimentàries
- Processos i qualitat en la indústria alimentària
- Vitivinicultura
XInformàtica i comunicació
- Administració de sistemes informàtics en xarxa
- Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional de ciberseguretat
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital
- Desenvolupament d'aplicacions webs
- Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtica
XInstal·lació i manteniment
- Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
- Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
- Mecatrònica industria
- Mecatrònica industrial, perfil professional de fabricació de productes ceràmics
- Prevenció de riscos professionals
XMaritimopesquera
-Aqüicultura
-Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions
-Transport marítim i pesca d'altura
XQuímica
-Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
-Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat
-Química ambiental
-Química industrial
XSanitat
-Anatomia patològica i citodiagnòstic
-Audiologia protètica
-Dietètica
-Documentació i administració sanitàries
-Documentació i administració sanitàries, perfil professional gestió de dades
-Higiene bucodental
-Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
-Laboratori clínic i biomèdic
-Laboratori clínic i biomèdic, perfil professional recerca
-Ortopròtesi i productes de suport
-Pròtesis dentals
-Radioteràpia i dosimetria
-Salut ambiental
XSeguretat i medi ambient
- Educació i control ambiental
X
X


Serveis socioculturals i a la comunitat
- Animació sociocultural i turística
- Educació infantil
- Integració social
- Mediació Comunicativa
- Promoció de la igualtat de gènere

X


Tèxtil, confecció i pell
- Disseny tècnic en tèxtil i pell
- Patronatge i moda
- Vestuari a mida i per a espectacles
XTransport i manteniment de vehicle
-Automoció
-Manteniment aeromecànic
-Manteniment d'aviònica
XCT: Cientificotecnològica
HS: Humanística i Social
AR: Artística
EE: Esportiva

· Curs pont d’accés a CFGS:

Són cursos d’un any de durada que permeten accedir a un CFGS. Hi ha diverses opcions de curs, que, com es veu en la taula anterior, permeten accedir a unes famílies de cicles formatius de grau superior específiques.


Opcions

Hores/ setmana
CT
HS
AR
EE
- Matèries part comuna
(tothom les cursa)

1. Comunicació en llengua catalana
3
X
X
X
X
2. Comunicació en llengua castellana
3
X
X
X
X
3. Comunicació en llengua estrangera
5
X
X
X
X
- Matèries part específica
(cada alumne en cursa 2, una de les quals és Matemàtiques aplicades)

4. Matemàtiques aplicades (obligatòria)
4
X
X
X
X
5. Física-Tecnologia
4
X

X

6. Química-Biologia
4
X


X
7. Economia d’empresa
4

X


8. Psicologia i Sociologia
4

X


9. Expressió gràfica i plàstica
4


X

10. Ciències de l’esport
4X
- Tutoria (no avaluable)
1
X
X
X
X

La part específica té 4 opcions:
CT: Cientificotecnològica
HS: Humanística i Social
AR: Artística
EE: Esportiva

 PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Són cursos d’un any destinats a joves de 16-21 anys que no han obtingut l’ESO. Per accedir-hi s’ha d’emplenar una preinscripció al centre on es vol accedir.

Diferents modalitats del programa:

Administració i gestió
Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals
Arts gràfiques
Auxiliar d'Arts Gràfiques i Serigrafia
Edificació i obra civil
Auxiliar de paleta i construcció
Auxiliar de pintura

Fabricació mecànica
Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC
Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques
Hoteleria i turisme
Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració
Auxiliar de cuina
Auxiliar en establiments hotelers i de restauració
Indústria alimentària
Auxiliar de Pastisseria i de Fleca
Auxiliar en Establiments del Sector Carni
Instal·lació i manteniment
Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització
Transport i manteniment de vehícles
Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers
Agrària
Auxiliar d'Activitats Agropecuàries
Auxiliar d'Activitats Forestals
Auxiliar de Vivers i Jardins
Comerç i marqueting
Auxiliar de comerç i atenció al públic

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Electricitat i electrònica
Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas.
Fusta, moble i suro
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
Imatge personal
Auxiliar en imatge personal: Perruqueria i estètica
Informàtica i comunicacions
Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics
Tèxtil, confecció i pell
Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

 • UNIVERSITAT

S’hi pot accedir de dues maneres:
 • Estudiant Batxillerat i realitzant les proves PAU (selectivitat)
 • A través d’un cicle formatiu de grau superior i, si un vol, realitzant les proves PAU.